Select time:

#Boat nameGroupTo finishProgressBehind firstSailing to
1Wild JoeMAXI27.57 nm86.16%0 nmVis
2E1MAXI31.77 nm84.05%4.21 nmVis
3Veliki ViharnikMAXI34.39 nm82.74%6.82 nmVis
4Perjura188.06 nm55.80%60.5 nmPalagruža
5MATCH POINT188.54 nm55.56%60.98 nmPalagruža
6Wild Thing191.47 nm54.09%63.91 nmPalagruža
7Ramande Manderosi196.16 nm51.74%68.59 nmPalagruža
8Karmen Kucin1105.15 nm47.22%77.58 nmPalagruža