Select time:

#Boat nameGroupTo finishProgressBehind firstSailing to
1Dubrovnik224.02 nm87.95%0 nmVis
2OLA125.8 nm87.05%1.79 nmVis
3AUSTRIA ONEMAXI27.19 nm86.35%3.17 nmVis
4Waypoint133.81 nm83.03%9.79 nmVis
5SABRE42.77 nm78.53%18.75 nmPalagruža
6Kallista267.83 nm65.96%43.81 nmPalagruža
7Dustom271.12 nm64.30%47.1 nmPalagruža
8Kraljica Jelena1102.17 nm48.72%78.15 nmPalagruža