Napredni tenziometar

Teško pronađeni napredni tenziometar, za fino podešavanje trima jarbola, možete i dalje proučavati.

Napredni tenziometar