Pobuna ADRIANE

Nakon ljetovanja na Patmosu i posjeti rodbini na Liparima, Adriana se vratila na Biševo i ima što i vidjeti

Dok je Adriana uživala u blagodatima mediterana, u njezinoj špilji na Biševu koja se oduvijek zvala Medvidina, došlo je do epohalnih promjena.

-  Da je sad tu neki Kokondrilov stan, govoridu joj ribari

-  I da je sad to tako, i neka ona sama vidi sta se događa, jerbo da niko nista ne razumi.

Adriana je shvatila da je vjerojatno u pitanju bespravni stanar,   kojega ce teško bit izbacit , iako ona ima sve uredne papire.

- Šta sad,   promisli ona

Onda se dosjeti da je najbolje pozvat rođaka iz samotnih planina. Znalca  okultnih poteza, poznatog pod imenom MEDIO.  Medio je završio nekoliko špiljskih fakulteta i sigurno će Adriani rado pomoći

Zovne ga tako Adriana na telefon i ukratko mu sve rastumači, a MEDIO shvativši o čemu se radi odmah doleti na Biševo.
 

Leteći medvid
MEDIO doljeće na BiševoPRIČA  SE  NASTAVLJA

a sudeći po Mediovoj ljutitoj faci, neće Kokondrilu biti lako.