Parafrugel na Peristilu 22.11.2007.

Već smo bili pomalo zaboravili na njega kada se opet nenadano pojavio i to baš u Splitu

 

Kao uvijek do sada sa Parafrugelom se  sve dešava neočekivano i potpuno na novom i nepredvidivom mjestu.

Zato su malobrojna lica zatečena na splitskom drevnom Peristilu i bila tako začuđena kada su ga ugledali kako se spušta iz visine.

Gledaju parafrugela

Začuđena lica

Parafrugel je proletio kroz nekoliko arkada i nakratko se zadržao na vrhu kolone.

Parafrugel voli Split

Vidi se da Parafrugel ne voli jasnu javnost

Svjedoci su potvrdili da je prije dolaska na Peristil nakratko zaprašio preko rive gdje je u samo nekoliko sekundi došlo do izvan naravnih njegovih djelovanja.

Odrvenili su

Dvoje stranaca su od te sile odrvenili

Međutim najveće iznenađenje doživjele su simpatične dame iz obližnje kavane, jer je Parafrugel iz visine naglo prizemljio upravo pred njih.

Čudo  Dame nisu mogle prikriti svoje ushićenje  

ČudoAh, što li je to kod tog Parafrugela da izaziva ovakva lica.

 

n a s t a v lj a   s e ...