Jake snage Hosta

Hostov instruktor u borbi protiv pirata...

Jake snage Hosta

Hostov instruktor na poziv koalicije saveznih pomorskih snaga obučava Afričku pomorsku gardu za borbu protiv Somalskih gusara.