Pozivaju se svi učesnici Jadranske regate da posjete viški Arheološki i Pomorskoi muzej.

Muzej je stara austrijska utvrda, opasana širokim bedemima sa prostranim dvorištem.

AMFORE U BEDEMU.JPG

Između velikog broja arheoloških i povjesnih izložaka, vrlo je zanimljiva zbirka amfora složena kao u unutrašnjosti antičke galije.